Inhuldiging

 

Troonsafstand en het Intreden van de nieuwe Prins:

Zaterdag 29 FEBRUARI 2020

Wat zou u zeggen om van het intreden van een Prins getuige te zijn?

Niet echt een echt, hoewel…

In Tilff, ieder jaar, wordt een nieuwe Prins verkozen om op de stad te regeren.

Wat een ervaring om deze buitengewone dag getuige te zijn van het nieuwe carnavaleske seizoen!

De plechtigheid begint met de troonsafstand van de Prins. De vroegere Prins komt tot op het kasteel Brunsode met heel zijn Hof. Hij moet, om afstand te doen, misschien een beetje met tegenzin, alle attributen van zijn regering teruggeven. Tilff bevindt zich dan zonder Prins en in afwachting van de intreden van de nieuwe Prins, een clapant Peket, Luikse traditie verplicht, word aan de toehoorders gediend. De toekomstige Prins wordt vervolgens aan de Voorzitter van de Folklore gepresenteerd. Deze aanvaardt dan de kandidatuur van de nieuwe vertegenwoordiger. We hebben nog nooit een voorzitter een kandidatuur zien weigeren, gelukkig!

Dan volgt, in een sfeer van opgewektheid een zeer klein „protocollaire“ plechtigheid, tijdens die aan de nieuwe Prins worden toevertrouwd, alle symbolen van de macht: scepter, veer en sleutels van de Stad.

Vervolgens is het het uur van de overhandiging van de medaille aan de nieuwe Prins aan alle verdienstelijke personen in een vrolijke mengeling van persoonlijkheden en verkleede mensen.

Dit feest is gekenmerkt door de nadruk van een fanfarekorps die de muren van de zaal laat trillen. Voor degenen die vinden dat het een lange plechtigheid is, een zeebaars wordt in de overwelfde kelders van het kasteel geopend waar reeds een zeer feestelijke sfeer bestaat.

Aan het Kasteel Brunsode van Tilff vanaf 14:00

De stoet aan de fakkels:

Na al deze min of meer ernstige activiteiten, is het aan de klank van een fanfarekorps en dat het schijnsel van fakkels buldert, dat een stoet zich hoog in kleur laat schudden. U zult er de nieuwe Prins en zijn Hof, reuzen van de Stad, de autoriteiten, de leden van de verschillende folkloristische groepen terugvinden.

Vertrek van het Kasteel Brunsode aan 18:45

Ontsteking van het Grote Vuur en Farandole:

Rond een enorme vuurhaard die door de Prins wordt aangestoken, zet het publiek zich aan het dansen. Men kan er een vrolijke mengeling van Porais, Djâles, Geesten, Heksen en andere leden van de plaatselijke groepen erkennen die farandole tot de klank van het ontketende fanfarekorps leiden.

Op de Plaats van Tilff om 19:00

Het souper van het intreden:

Wanneer het vuur verduistert, wacht de gasten een avondmaal . Hij verlengt zich door volle zaal die ze tot het einde van de nacht zal leiden. Dit jaar, zal het souper op het thema gebaseerd zijn: „Luikse souper en zijn Folklore“

Dit souper is op reservering: reservation@carnavaldetilff.be

In de Grote Zaal L’Amirauté vanaf 19:30